در حال بارگذاری ...
جمعه 24 اردیبهشت 1400
  • اطلاعیه آموزشی

    قابل توجه اساتید محترم:

    با توجه به شرایط فعلی کرونایی مشهد، طبق تصمیم کارگروه آموزشهای مجازی آموزشکده، مقرر شد کلاس های عملی نیمسال ۹۹۲ با رعایت پروتکل های بهداشتی برای دانشجویان مشهدی به صورت حضوری برگزار گردد، لذا حضور اساتید محترمی که زحمت کلاس های عملی بر عهده آنهاست با رعایت پروتکل های بهداشتی از روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲الزامی است. لازم به ذکر است در خصوص دانشجویان غیر بومی با توجه به محدودیت حضور آنها، اساتید محترم میتوانند با حالت ترکیبی یعنی استفاده از نرم افزار آدب کانکت در زمان تدریس حضوری در کارگاه/ آزمایشگاه و همچنین بارگذاری محتوای آموزشی لازم در سمیاد نسبت به آموزش اقدام نمایند.