در حال بارگذاری ...
جمعه 24 اردیبهشت 1400
 • اطلاعیه مهم کارآموزی

  قابل توجه دانشجویان گرامی:
  در صورتیکه فرم یک و یا فرم تبصره دو کارآموزی را تحویل واحد ارتباط با صنعت آموزشکده
  داده اید، مجاز به انتخاب واحد درس کارآموزی می باشید. در غیر اینصورت مجاز به انتخاب
  این درس نیستید و در صورت انتخاب آن، حذف خواهد شد.
  واحد ارتباط با صنعت آموزشکده

  نظرات کاربران